Cyclus Formatief Evalueren

Welkom op deze landingspagina van onze Cyclus Formatief Evalueren (FE-cyclus). Wij zijn Judith Gulikers en Liesbeth Baartman. In 2017 voerden wij, met subsidie van het National Regieorgaan Onderwijsonderzoek, een overzichtsstudie uit naar de vraag “Wat DOET de docent in de klas als hij formatief evalueren inzet?”. Deze studie resulteerde in de FE-cyclus bestaande uit 5 fasen die in samenhang het formatieve proces laten zien.

Hierop volgend zijn allerlei initiatieven ontstaan, zowel wetenschappelijke vervolgactiviteiten, maar ook veel professionaliseringsactiviteiten in het HBO en VO. Inmiddels ook in het MBO en PO.

Vanuit al deze vervolgactiviteiten zijn weer nieuwe tools, artikelen, voorbeelden en inspiratiemateriaal ontstaan, die veelal weer op eigen websites ontsloten worden.

Het doel van deze pagina is om alle initiatieven die werken vanuit de FE-cyclus te verbinden. Dit laat de gezamenlijke wetenschappelijke onderbouwing zien en laat ook zien dat en hoe de FE-cyclus in allerlei contexten ingezet wordt. Hiermee willen we ook leren binnen en over onderwijscontexten heen stimuleren.

Judith Gulikers
Judith Gulikers
Judith Gulikers is Universitair Hoofddocent en lerarenopleider bij de leerstoelgroep Education and Learning Sciences van de Wageningen Universiteit.
Liesbeth Baartman
Liesbeth Baartman
Liesbeth Baartman in Hogeschool Hoofddocent bij het Lectoraat Beroepsonderwijs van de Hogeschool Utrecht

Abonneren op blog

Voer je e-mailadres in om je in te schrijven op dit blog en e-mailmeldingen te ontvangen van nieuwe berichten.