In de praktijk

Hoe ziet formatief evalueren in de dagelijkse lespraktijk er nu uit? Wat kan jij als docent doen met jouw leerlingen in jouw klas om je lespraktijk een beetje meer formatief te maken? En hoe kan je als team samen werken aan meer formatief evalueren? De cyclus van formatief evalueren (FE-cyclus) hebben we samen met docenten vertaald naar allerlei soorten tools die hierbij kunnen ondersteunen. Denk aan: kaartspellen om een gezamenlijke taal te spreken, gezamenlijk uitdiepen van FE voorbeelden, reflectieposters en discussiespellen, werkvormen om misconcepties over FE boven tafel te krijgen of gezamenlijk een concreet actieplan te maken van hoe jullie een klein stapje gaan zetten naar meer FE in de klas. Uitgangspunt is: Concreet, en klein beginnen, successen ervaren (voor jezelf en met leerlingen) als vliegwiel naar meer FE in jouw lessen en in de school.

Uitgelicht