Formatief evalueren is een interactief proces: de leraar en leerling / docent en student werken hierin samen. Samen zorgt het formatieve proces dat je zicht krijgt op het leren van de leerling. In dit artikel heeft Marijke Veugen onderzocht – samen met docenten van het VO leernetwerk – hoe je als leraar formatief evalueren kunt inzetten om co-regulatie met studenten te stimuleren?

Hier vind je het artikel.