Formatief evalueren en feedback zijn belangrijke thema’s in alle lagen van het onderwijs. Hoe zet je toetsing meer in om het leren van studenten inzichtelijk te maken, te stimuleren en zelf-regulerende vaardigheden aan te leren die iedere professional van de toekomst nodig heeft?
En hoe ontwerp je krachtige feedback processen, die efficiënt én effectief zijn, en waarmee de student daadwerkelijk aan de slag gaat om te verbeteren?

Deze vraagstukken vragen wat van de docent en van de student, van hun interactie en van het onderwijsontwerp. Hoe geef je hierin formatief evalueren en feedback een goede plek?

In opdracht van het Nederlands Regieorgaan Onderwijsonderzoek maakte Judith Gulikers en Liesbeth Baartman, samen met Tamara van Schilt-Mol (HAN) ) drie themapagina’s hierover voor Onderwijskennis.nl. Onderwijskennis.nl heeft als doel om wetenschappelijke kennis toegankelijk te maken voor de onderwijspraktijk. Per pagina vind je een overzichtsartikel, bronnen, handvatten/tools en verdiepingslinks.

De drie pagina’s gaan over: