HO

In de praktijk: Hoger Onderwijs

In samenwerking met Platform Leren van toetsen is een toolkit ontwikkeld voor docenten en onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs. Met de Toolkit Formatief toetsen kunnen zij samen met collega’s aan de slag met formatief toetsen. De toolkit bevat kennisclips, powerpointpresentaties, artikelen, maar vooral veel praktische tools. Alle tools hebben de formatieve toetscyclus als basis. Bij de meeste tools is een werkvorm opgenomen die beschrijft hoe de tool kan worden toegepast.

FE en Feedback: 3 themapagina’s op NRO onderwijskennis

Formatief evalueren en feedback zijn belangrijke thema’s in alle lagen van het onderwijs. Hoe zet je toetsing meer in om het leren van studenten inzichtelijk te maken, te stimuleren en zelf-regulerende vaardigheden aan te leren die iedere professional van de toekomst nodig heeft? En hoe ontwerp je krachtige feedback processen, die efficiënt én effectief zijn, en waarmee de student daadwerkelijk aan de slag gaat >>>

5 augustus 2022|

Keynote festival leren van toetsen: FE als interactief proces

Vrijdag 3 juni gaf Judith een Keynote of het Festival Leren van Toetsen. Een festival vanuit het Platform leren van Toetsen voor en door collega's van HO instellingen. De keynote gaat over Formatief Evalueren als interactief proces tussen student en docent. Het eerste deel gaat in op: hoe ontwikkelen docenten zich in hun FE praktijken van minder frequente gebruiker naar meer frequente gebruiker >>>

14 juni 2022|

2 nieuwe FE tools op de HO toolkit

Op de HO toolkit zijn twee nieuwe FE tools toegevoegd. Deze zijn ontwikkeld in de VO-context, en ook op de VO-toolkit te vinden, maar natuurlijk ook heel goed te vertalen naar de HO context: 1. Analyse scaffoldingtechnieken   Deze werkvorm hoort bij fase 5 van de formatieve toetscyclus en is een hulpmiddel om na te gaan welke vervolgacties in fase 5 (HOE) ingezet kunnen worden >>>

23 maart 2022|
Ga naar de bovenkant