HO

In de praktijk: Hoger Onderwijs

In samenwerking met Platform Leren van toetsen is een toolkit ontwikkeld voor docenten en onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs. Met de Toolkit Formatief toetsen kunnen zij samen met collega’s aan de slag met formatief toetsen. De toolkit bevat kennisclips, powerpointpresentaties, artikelen, maar vooral veel praktische tools. Alle tools hebben de formatieve toetscyclus als basis. Bij de meeste tools is een werkvorm opgenomen die beschrijft hoe de tool kan worden toegepast.

Een studieochtend bij ROC Midden Nederland

Merel Nelemans werkt bij ROC Midden Nederland en gebruikte met haar team (opleiding Sociaal Begeleiden) een aantal tools uit de hbo-toolkit. Hieronder lees je de ervaringen van Merel. Dit verhaal laat dus ook zien hoe de hbo-toolkit prima bruikbaar is voor mbo-teams! Merel Nelemans vertelt: Wij zijn dit schooljaar begonnen met een modulair onderwijsconcept waarbij de integrale beroepstaken centraal staan. We werken vanuit de >>>

18 december 2020|

Animatie formatieve cyclus

De zone faciliteren en professionaliseren van docenten, van het HO versnellingsplan van SURF, heeft een eigen animatie gemaakt van de FE cyclus. in ruimte 2 minuten worden de vijf fasen mooi voor het voetlicht gebracht, toegelicht en de rollen van docent en student helder gemaakt. Heel bruikbaar om in je team gezamenlijke beelden te vormen over wat FE nu eigenlijk is. >>>

1 december 2020|

Placemat Formatief evalueren

De zone Faciliteren en Professionaliseren van docenten, van het versnellingsplan van SURF, heeft een placemat ontwikkeld waarin "het recept" voor (online) formatief evalueren wordt toegelicht aan de hand van de vijf fasen van de formatieve cyclus. In de placemat staan ook allerlei digitale tools die je kunt benutten voor de fasen van formatief evalueren.

1 december 2020|
Meer Berichten Laden
Ga naar de bovenkant