Vrijdag 3 juni gaf Judith een Keynote of het Festival Leren van Toetsen. Een festival vanuit het Platform leren van Toetsen voor en door collega’s van HO instellingen. De keynote gaat over Formatief Evalueren als interactief proces tussen student en docent.

Het eerste deel gaat in op: hoe ontwikkelen docenten zich in hun FE praktijken van minder frequente gebruiker naar meer frequente gebruiker en hoe verandert hiermee de rol die zijĀ  aan studenten geven?

Het tweede deel gaat over het onderzoek uitgevoerd in de VO context naar: Wat willen we eigenlijk van onze studenten zien in de klas in het formatieve proces? Wat betekent het als zij door formatief evalueren meet “eigenaarschap over hun leren” laten zien? Van daaruit kijken we naar de vraag: “En wat betekent dit dan voor het gedrag van de docent?”

Ook hele relevante vragen voor de HO context, zo bleek wel. Vervolg onderzoek op dit gebied in de HO context zou zeker van meerwaarde zijn!

De hele keynote is hier terug te kijken