PO/VO

In de praktijk: Primair en Voortgezet Onderwijs

In verschillende leernetwerken werken VO scholen of PO scholen samen aan het implementeren van de FE-cyclus. Docenten van verschillende vakken ontwikkelen, proberen, en reflecteren samen op hoe zij de fasen van de FE cyclus inzetten in hun lessen. Daarnaast werken we ook met schoolleiders en kartrekkers aan het verbreden en verduurzamen van FE in de school. Samen leren, professionaliseren en onderzoek zijn in deze leernetwerken met elkaar verbonden, zodat we ook meer zich krijgen op wat werkt, wanneer, voor wie en waarom.

Samen met docenten ontwikkelen we tools, animaties, werkvormen, reflectie-instrumenten, praktische artikelen en concrete FE lesvoorbeelden die we verzamelen in de PO en VO toolkits. Dus ben je PO-VMBO-HAVO/VWO docent, schoolleiders of lerarenopleider, kijk dan in onderstaande link, daar vind je inspriratie, voorbeelden en werkvormen voor je eigen doelgroep.

Proefschrift Marijke Veugen: FE in secondary education

Proefschrift Marijke Veugen: Formative assessement in secondary education Op 18 oktober promoveert Marijke Veugen op haar onderzoek in het VO leernetwerk Formatief Evalueren. Ruim 4 jaar deed zij onderzoek naar hoe VO docenten de FE cyclus vormgeven, hoe leerlingen dit zien, hoe docenten verschillen in hun FE praktijk, hoe meer docentgestuurd FE en meer leerlinggestuurd FE eruit zien en hoe je door FE vorm >>>

18 oktober 2023|

Formatief Evalueren sessies VO najaar 2022: verder verdiepen. Doe je mee?

Beste VO docenten, Willen jullie FE ook weer een boost geven en/of naar een hoger plan trekken? Hoe krijg je met FE die leerling nog actiever en stimuleer je meer eigenaarschap of zelfregulatie bij de leerlingen door het proces van formatief evalueren? Graag nodigen wij jullie uit om deel te nemen aan een viertal (online) sessies waarin we fase 4 en 5 van de >>>

31 augustus 2022|

FE en Feedback: 3 themapagina’s op NRO onderwijskennis

Formatief evalueren en feedback zijn belangrijke thema’s in alle lagen van het onderwijs. Hoe zet je toetsing meer in om het leren van studenten inzichtelijk te maken, te stimuleren en zelf-regulerende vaardigheden aan te leren die iedere professional van de toekomst nodig heeft? En hoe ontwerp je krachtige feedback processen, die efficiënt én effectief zijn, en waarmee de student daadwerkelijk aan de slag gaat >>>

5 augustus 2022|
Ga naar de bovenkant