PO/VO

In de praktijk: Primair en Voortgezet Onderwijs

In verschillende leernetwerken werken VO scholen of PO scholen samen aan het implementeren van de FE-cyclus. Docenten van verschillende vakken ontwikkelen, proberen, en reflecteren samen op hoe zij de fasen van de FE cyclus inzetten in hun lessen. Daarnaast werken we ook met schoolleiders en kartrekkers aan het verbreden en verduurzamen van FE in de school. Samen leren, professionaliseren en onderzoek zijn in deze leernetwerken met elkaar verbonden, zodat we ook meer zich krijgen op wat werkt, wanneer, voor wie en waarom.

Samen met docenten ontwikkelen we tools, animaties, werkvormen, reflectie-instrumenten, praktische artikelen en concrete FE lesvoorbeelden die we verzamelen in de PO en VO toolkits. Dus ben je PO-VMBO-HAVO/VWO docent, schoolleiders of lerarenopleider, kijk dan in onderstaande link, daar vind je inspriratie, voorbeelden en werkvormen voor je eigen doelgroep.

FE en Feedback: 3 themapagina’s op NRO onderwijskennis

Formatief evalueren en feedback zijn belangrijke thema’s in alle lagen van het onderwijs. Hoe zet je toetsing meer in om het leren van studenten inzichtelijk te maken, te stimuleren en zelf-regulerende vaardigheden aan te leren die iedere professional van de toekomst nodig heeft? En hoe ontwerp je krachtige feedback processen, die efficiënt én effectief zijn, en waarmee de student daadwerkelijk aan de slag gaat >>>

5 augustus 2022|

Nieuw artikel over de kansen van FE Online

Omdat scholen door Covid-19 moeite kregen met het afnemen van allerlei bestaande toetsen, kreeg Formatief Evalueren bijna als vanzelf een boost. Want hoe houden we - ook online - toch zicht op het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen? Marijke Veugen onderzocht dit bij de docenten uit het VO leernetwerk, die al langere tijd met de FE cyclus werkten. Ze bleken hier veel >>>

22 juli 2022|

De FE cyclus ook handzaam in online FE?

In 2020 moesten we allemaal in lockdown. Al het onderwijs moest online. Dit betekende nogal wat! Formatief evalueren nam een vlucht omdat veel scholen niet meer wisten hoe de standaard summatieve, schriftelijke kennistoetsen betrouwbaar in te zetten. Biedt formatief evalueren kans om toch zicht op leerlingen te houden? Natuurlijk zaten hier moeilijkheden in, maar ook veel kansen en lessen om te behouden nu dat >>>

5 juli 2022|
Ga naar de bovenkant