PO/VO

In de praktijk: Primair en Voortgezet Onderwijs

In verschillende leernetwerken werken VO scholen of PO scholen samen aan het implementeren van de FE-cyclus. Docenten van verschillende vakken ontwikkelen, proberen, en reflecteren samen op hoe zij de fasen van de FE cyclus inzetten in hun lessen. Daarnaast werken we ook met schoolleiders en kartrekkers aan het verbreden en verduurzamen van FE in de school. Samen leren, professionaliseren en onderzoek zijn in deze leernetwerken met elkaar verbonden, zodat we ook meer zich krijgen op wat werkt, wanneer, voor wie en waarom.

Samen met docenten ontwikkelen we tools, animaties, werkvormen, reflectie-instrumenten, praktische artikelen en concrete FE lesvoorbeelden die we verzamelen in de PO en VO toolkits. Dus ben je PO-VMBO-HAVO/VWO docent, schoolleiders of lerarenopleider, kijk dan in onderstaande link, daar vind je inspriratie, voorbeelden en werkvormen voor je eigen doelgroep.

Webinar voor de OU over formatief toetsen

Op 1 april verzorgde Liesbeth Baartman samen met Migchiel van Diggelen een webinar voor de Open Universiteit over online formatief toetsen. In dit webinar stond de cyclus van formatief toetsen/evalueren centraal. In dit webinar wordt kort de theorie achter de formatieve toetscyclus uitgelegd en worden alle vijf fasen van de cyclus besproken aan de hand van een voorbeeld (het maken van een CV voor >>>

28 april 2021|

Inspiratiewebinar FE in VMBO, met veel voorbeelden!

Op 7 april gaf Judith een inspiratie webinar voor Stichting Platform VMBO, als onderdeel van het VMBO examenfestival, maar dan net even anders. De sessie was speciaal gericht op het vormgeven van formatief evalueren in het VMBO. In deze sessie wordt de FE cyclus uitgewerkt met allerlei concrete voorbeelden van hoe VMBO-docenten uit het leernetwerk Formatief Evalueren (slo-wur-hu) formatief evalueren in hun klas vormgeven, >>>

20 april 2021|

Mooi, praktische boek over formatief handelen

Docent Jouke Brouwer, docent Frans bij het Nuborgh college (een van FE leernetwerk scholen) en tevens coach, trainer en onderwijsadviseur, schreef een boek over formatief handelen. Hierin staat de FE-cyclus centraal, als kapstok om alle fasen van het FE proces, en daarmee ook van de hoofdstukken van dit boek, aan op te hangen. We vroegen Jouke om hieronder in het kort iets te vertellen >>>

6 april 2021|
Ga naar de bovenkant