Omdat scholen door Covid-19 moeite kregen met het afnemen van allerlei bestaande toetsen, kreeg Formatief Evalueren bijna als vanzelf een boost. Want hoe houden we – ook online – toch zicht op het leren en de ontwikkeling van onze leerlingen?

Marijke Veugen onderzocht dit bij de docenten uit het VO leernetwerk, die al langere tijd met de FE cyclus werkten. Ze bleken hier veel voordeel van te hebben, en de FE cyclus goed te kunnen vertalen naar hun online praktijk. We zagen zelfs dat sommige docenten er beter in slaagden om het eigenaarschap van leerlingen te vergroten, beter zicht te krijgen op ALLE leerlingen (bv. via LessonUp) en vooral ook dat zij vaker – dan in de f2f praktijk – een vervolgstap namen. Fase 5 (de vervolgstap) kwam online beduidend vaker voor!

Ook heeft het ertoe geleid dat scholen hun toetscultuur en -visie nog eens kritisch onder de loep hebben genomen, met aanpassingen hebben gedaan die ook behouden blijven na de lockdown tijd. Mooie inzichten!

Lees het artikel hier

Veugen, M. J., Gulikers, J. T. M., & den Brok, P. (2022). Secondary school teachers’ use of online formative assessment during COVID-19 lockdown: Experiences and lessons learned. Journal of Computer Assisted Learning,1–17. https://doi.org/10.1111/jcal.12699