In 2020 moesten we allemaal in lockdown. Al het onderwijs moest online. Dit betekende nogal wat! Formatief evalueren nam een vlucht omdat veel scholen niet meer wisten hoe de standaard summatieve, schriftelijke kennistoetsen betrouwbaar in te zetten. Biedt formatief evalueren kans om toch zicht op leerlingen te houden? Natuurlijk zaten hier moeilijkheden in, maar ook veel kansen en lessen om te behouden nu dat we weer “gewoon fysiek lesgeven”.

Marijke Veugen onderzocht bij docenten uit het VO FE leernetwerk hoe zij de FE cyclus vormgaven in hun online onderwijs. Een aantal opvallende bevindingen was dat bijvoorbeeld fase 5 ( de vervolgactie zetten) veel meer plaatsvond dat in eerdere fysiek onderwijs, waar docenten juist deze fase het lastigs vonden. Ook wisten doenten beter bij de kern van hun vak te komen en daarmee hun leerdoelen scherper te krijgen. Veel digitale tools boden veel meer kansen om op gepaste manieren reacties van leerlingen, en vooral ook van alle leerlingen, te ontlokken (fase 2) en te analyseren (fase 3). Op team/school niveau zagen we dat teams de discussie over de functie en rol van formatief evalueren en cijfers geven weer aangingen. In sommige teams leidde dit zelf tot echte aanpassingen in hun visie op leren en beoordelen. We zijn benieuwd of de geleerde lessen daadwerkelijk hun plek in het onderwijs vinden en behouden.

Het artikel met alle bevindingen is nu hier openbaar beschikbaar

Voor de volledig referentie:

Veugen, M. J., Gulikers, J. T. M., & den Brok, P. Secondary school teachers’ use of online formative assessment during COVID-19 lockdown: Experiences and lessons learned. Journal of Computer Assisted Learning, online first publication. doi:https://doi.org/10.1111/jcal.12699