Op de HO toolkit zijn twee nieuwe FE tools toegevoegd. Deze zijn ontwikkeld in de VO-context, en ook op de VO-toolkit te vinden, maar natuurlijk ook heel goed te vertalen naar de HO context:

1. Analyse scaffoldingtechnieken  
Deze werkvorm hoort bij fase 5 van de formatieve toetscyclus en is een hulpmiddel om na te gaan welke vervolgacties in fase 5 (HOE) ingezet kunnen worden bij het in fase 3 geanalyseerde probleem (WAT). De werkvorm laat je nadenken over WAT precies het leerprobleem is bij jouw student(en) en HOE jij daar met een passende vervolgstap op in kunt spelen. De werkvorm is bedoeld als een professionaliseringsactiviteit om kritisch te kijken naar jouw eigen en elkaars lespraktijk en om het handelingsrepertoire voor fase 5 (passende vervolgacties ondernemen) uit te breiden. De werkvorm is opgebouwd aan de hand van de bevindingen uit het onderzoek van Kruiper en collega’s (2021) dat in opdracht van Platform Leren van toetsen werd uitgevoerd.

2. Samen kwaliteit ontwikkelen door middel van videofragmenten
Door deze werkvorm te gebruiken kun je goed in kaart brengen wat je nu als docent al in de praktijk doet en waar je verbeterpunten liggen op het vlak van formatief toetsen. Door deze werkvorm samen met collega’s op te pakken, blijf je scherp en kritisch op zowel je eigen werk als op het werk van collega’s. Deze werkvorm werd ontwikkeld door Bas Trimbos van SLO.

Je vindt de tools op de HO toolkit: hier