HO

In de praktijk: Hoger Onderwijs

In samenwerking met Platform Leren van toetsen is een toolkit ontwikkeld voor docenten en onderwijsondersteuners in het hoger onderwijs. Met de Toolkit Formatief toetsen kunnen zij samen met collega’s aan de slag met formatief toetsen. De toolkit bevat kennisclips, powerpointpresentaties, artikelen, maar vooral veel praktische tools. Alle tools hebben de formatieve toetscyclus als basis. Bij de meeste tools is een werkvorm opgenomen die beschrijft hoe de tool kan worden toegepast.

Webinar voor de OU over formatief toetsen

Op 1 april verzorgde Liesbeth Baartman samen met Migchiel van Diggelen een webinar voor de Open Universiteit over online formatief toetsen. In dit webinar stond de cyclus van formatief toetsen/evalueren centraal. In dit webinar wordt kort de theorie achter de formatieve toetscyclus uitgelegd en worden alle vijf fasen van de cyclus besproken aan de hand van een voorbeeld (het maken van een CV voor >>>

28 april 2021|

Proeftuin Formatief Toetsen gelanceerd

Het versnellingsplan Docentenprofessionalisering van SURF heeft de proeftuin Formatief Toetsen gelanceerd! De FE cyclus is de onderlegger van de cursus, bestaande uit allerlei materiaal waar onderwijsinstellingen hun eigen professionaliseringtraject mee kunnen vormgeven. Alle materiaal (powerpoints, oefeningen, peer-to-peer video feedback op elkaars lessen ed.) is vrij beschikbaar hier Je kunt je ook aanmelden als proeftuin en zo ook meedoen het het evaluatie onderzoek en leren >>>

24 maart 2021|

Een studieochtend bij ROC Midden Nederland

Merel Nelemans werkt bij ROC Midden Nederland en gebruikte met haar team (opleiding Sociaal Begeleiden) een aantal tools uit de hbo-toolkit. Hieronder lees je de ervaringen van Merel. Dit verhaal laat dus ook zien hoe de hbo-toolkit prima bruikbaar is voor mbo-teams! Merel Nelemans vertelt: Wij zijn dit schooljaar begonnen met een modulair onderwijsconcept waarbij de integrale beroepstaken centraal staan. We werken vanuit de >>>

18 december 2020|
Ga naar de bovenkant