Liesbeth Baartman en Judith Gulikers verzorgden op de Onderwijs Research Dagen (ORD) in Utrecht een presentatie over het onderzoek dat is gekoppeld aan de leernetwerken FE in het VO. Van die presentatie is een filmpje gemaakt!

In het onderzoek wordt de FE-cyclus gebruikt om docentactiviteiten in de verschillende fasen te karakteriseren. Zo zetten de docenten FE vaak kortcyclisch in één les in, maar blijken fasen 4 en 5 lastiger. Daarvoor is het nodig verschillende lessen en activiteiten aan elkaar te rijgen tot een serie FE-activiteiten waarin leerdoelen steeds terugkomen. Ook is onderzocht wat er kenmerkend is aan FE bij de beroepsgerichte vakken in het VMBO, zoals het werken aan concrete, tastbare producten en het werken met lijstjes van succescriteria. Tot slot is onderzocht of er verschillen zijn tussen docenten als zij experimenteren met FE in hun klas. Docenten die actief leerlingen betrekken bij fase 1 en veel werken met voorbeelden en succescriteria, noemen positieve effecten op hun leerlingen!

Bekijk het filmpje voor de totale presentatie van ongeveer 9 minuten. Een presentatie in het Engels volgt ook nog!