Vanuit het leernetwerk Formatief Evalueren in het VO zijn animaties ontwikkeld over de FE-cyclus. Nu is de laatste animatie over fasen 4 en 5 ook klaar! Er is nu een animatie over FE in het algemeen, en animaties voor de verschillende fasen. Via de links hieronder kom je bij de animaties op de website van SLO.

Animaties: formatief evalueren in een notendop

Bekijk deze animatie om te zien en horen wat formatief evalueren is en hoe je het in je les vormgeeft. Wil je weten hoe je leerdoelen en succescriteria verheldert met je leerlingen? Deze animatie zoomt in op fase 1 van de FE-cyclus: het verhelderen van verwachtingen. En deze animatie zoomt in op fase 2 en 3: het verzamelen, analyseren en interpreteren van leerlingreacties. Ten slotte zoomt deze animatie in op fase 4 en 5: het communiceren met leerlingen over resultaten én passende vervolgacties ondernemen.