De zone faciliteren en professionaliseren van docenten, van het HO versnellingsplan van SURF, heeft een eigen animatie gemaakt van de FE cyclus. in ruimte 2 minuten worden de vijf fasen mooi voor het voetlicht gebracht, toegelicht en de rollen van docent en student helder gemaakt. Heel bruikbaar om in je team gezamenlijke beelden te vormen over wat FE nu eigenlijk is.