Op 5 november organiseerden we een workshop over Formatief Evalueren, gekoppeld aan leerpad van de student. Vanuit het MBO bekeken: welke kerntaken en werkprocessen staan centraal in jouw onderwijs? Wat zijn belangrijke hobbels waar studenten tegenaan lopen, welke leerstappen zet de student? Dit leerpad gebruik je vervolgens om passende FE-activiteiten te bedenken.

Hoe helpt dit? Formatief Evalueren wordt zo een doorlopend proces, en gaat verder dan één les of bijeenkomst. Je volgt de ontwikkeling van de student over het leerpad. Dit helpt om als docent – maar ook als student! – om zicht te krijgen op ontwikkeling.

In toekomstige projecten in het MBO hopen we verder te werken met FE vanuit het leerpad van de student. We werken dan aan zogenaamde “learning progressions”: een visuele weergave van het leerpad van de student met de hobbels en leerstappen die de student tegenkomt. Aan deze kapstok knopen we vervolgens passende FE-activiteiten. Wordt vervolgd!

Wil je zien wat we tijdens deze workshop hebben gemaakt? Bekijk dan de poster FE vanuit het leerpad van de student!