We gaan van start met een nieuw project, getiteld “Zicht op studentontwikkeling”! Dit project wordt gefinancierd door NRO (Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek). Wat gaan we doen? Met 4 mbo-opleidingen gaan we een “learning progression” maken, een visuele weergave van het beoogde leerpad van de student. Deze learning progression gebruiken we als kapstok om FE-activiteiten aan op te hangen.

Waarom doen we dit? In eerdere onderzoeken en ervaringen in de praktijk merkten we dat docenten het lastig vinden om de FE-cyclus rond te maken. In één les lukt het wel om fasen 1-2-3 te doorlopen en gaandeweg wat feedback of tips/tops te geven. Maar als je als docent merkt dat je studenten een bepaald begrip, opdracht of complexe vaardigheid nog niet beheersen, dan wordt het lastig. De volgende bijeenkomst was al gevuld, er zijn zoveel doelen die aandacht behoeven. Een learning progression kan hierbij helpen, omdat het zicht geeft op wat ECHT belangrijk is in het leerproces van de student: wat zijn de belangrijkste leerstappen die studenten doorlopen? Welke valkuilen komen veel studenten tegen? Dat helpt om FE-activiteiten doelgericht te maken, en te focusen op de essenties van het leerproces.

Wie doen er mee? De Zorgacademie van MBO Utrecht, de opleiding Onderwijsassistent van ROC van Amsterdam, de opleiding Hospitality van Albeda College en de opleiding Social Work van ROC Midden Nederland.

We gaan 15 maart officieel van start. Op deze website zullen we (tussentijdse) opbrengsten delen en kennisdeelactiviteiten bekend maken!

Meer weten? Bekijk deze poster met informatie over het project.