De zone Faciliteren en Professionaliseren van docenten, van het versnellingsplan van SURF, heeft een placemat ontwikkeld waarin “het recept” voor (online) formatief evalueren wordt toegelicht aan de hand van de vijf fasen van de formatieve cyclus. In de placemat staan ook allerlei digitale tools die je kunt benutten voor de fasen van formatief evalueren.