Op 1 april verzorgde Liesbeth Baartman samen met Migchiel van Diggelen een webinar voor de Open Universiteit over online formatief toetsen. In dit webinar stond de cyclus van formatief toetsen/evalueren centraal.

In dit webinar wordt kort de theorie achter de formatieve toetscyclus uitgelegd en worden alle vijf fasen van de cyclus besproken aan de hand van een voorbeeld (het maken van een CV voor een sollicitatie). En natuurlijk is er aandacht voor online tools die je kunt inzetten in de formatieve toetscyclus. Let op: het gaat dan steeds om DOELGERICHT kiezen van passende  online tools, en niet om TOOLGERICHT werken, dus de tool-om-de-leuke-tool. Dus de basis van het werken met de formatieve cyclus blijft ook hier weer bestaan. Via deze link kun je het webinar terugkijken.