We krijgen vaak vragen over : Wat doet de leerling nu in die FE-cyclus en de vijf fasen?

De originele FE cyclus beschrijft vooral docent gedrag “wat DOET de docent?”. Dat was bewust, vanuit de gedachte “de docent moet de leeromgeving zo inrichten, dat de student uitgelokt wordt tot actief FE gedrag”. Nu bekijken we het eens andersom: Wat willen we nu eigenlijk dat de student DOET in de FE cyclus?

Met deze vraag zijn we met teams en docenten van het FE leernetwerk aan de slag gegaan. En wat blijkt: 1) concreet benoemen wat je van de leerling wilt zien is lastig (Wat is nu eigenlijk meer zelf-regulatie? of meer eigenaarschap?), maar ook 2) als je concreter kunt benoemen wat je van de leerling wilt zien, dan helpt dat meteen te bedenken wat dat dus voor de docent betekent. Die docent moet immers dit gewenste gedrag bij de leerlingen ontlokken. En dat noemen we dan weer co-regulatie: docent en leerling reguleren samen het leren, ten behoeve van het ontwikkelen van zelf-regulatievaardigheden van de leerling. Dus formatief evalueren kan zeker bijdragen aan het ontwikkelen van zelf-regulatie vaardigheden van de leerling, maar daar moet de docent ook bepaalde activiteiten/gedragingen voor inzetten.

Dit artikel beschrijft dit proces. Met voorbeelden van leerling FE-cycli en gedrag dat we willen zien van leerlingen in de vijf fasen. Daarnaast beschrijft het voorbeelden van de leerling-docent interactie in de formatieve cyclus, ofwel co-regulatie tussen docent en student.

We hebben dit onderzoek samengevat op deze poster: student-docent interactie in formatief evalueren

Het hele artikel is vrij toegankelijk en vind je terug via de Wetenschappelijke Onderbouwing op onze website. Maar voor het gemak nu ook hier

Gulikers, J. Veugen, M., & Baartman, L. (2021). What are we really aiming for? Identifying concrete student behavior in co-regulatory formative assessment processes in the classroom. Frontiers in Education, 6:750281. doi: 10.3389/feduc.2021.750281

Bron: Matthijs Oosterhoff, docent scheikunde/science Ichtus College Kampen